Gagea minima ,  dvärgvårlök

DALARNES FLORA 1949

Gagea minima (L.) Ker-G. KRÖNINGSSVÄRD 1831: C. M. Blom 1700-t.].

Äldre synantrop (oftast dock trol. ung, delvis inplanterad?), t.s. upp Ludvika o. Falun. S. By Storbyn (v. skolan) o. Horndals bruk (Hgn) ; Folkärna Sonboås (enl. elevherb.: Sdn); Grytnäs Baggbo (Kng) invid trädg.(Sdn); Hedemora Dräcke (IND.), Davidshyttan (»förv.», Isr.); [H.stad] apoteksträdgården (IND.), 'Borgmästartäkten', Gustavsberg etc. (Re: WISTR.), Södra åsen (Isr.), Holen (Blom: KRÖN., Sm enl. Wg); St. Skedvi Västerby (nedanf. Nybo, en fläck 1918) !, Lövåsen (trädg., flera år, Nr) ; Silvberg Grängshammar (1902 E. Adolphson); St. Tuna Holm (Fnd.) o.fl.(enl.elevherb.: id.); Torsång Kyrkbyn (Bn), Ornäs (KRÖN. o.a., se nedan), Stentomta v. Storsund (Snd.), Liljesund (adj. O. Thorell), Norsbo (enl. elevherb.: Klb.); St. Kopparberg Källviken, Främsbacka (Jsn), Korsnäs .), Rottneby (Cn), Korsgården (Hrt), Carlberg (Cgn o.a.). B. Norrbärke Backa (CED.), Eriksberg (Dhn) o. Risingsbo (id.: WISTR.), Västermoren? arten oviss, CED.); Ludvika Marnäs v. Gammelgården (Fd). Ö. tillf.: Älvdalen Kyrkbyn v. komministerbostället 1938-40 (Vd).Troddes utdöd (KRÖN. 43 p. 54), v. Ornäs dock återf. (IND.) o. alltjämt (Klb. o.a.), liksom på flera äldre lok.

Tillägg 1960

G. minima. - S. Hedemora Nås (rikt bestånd v. älven: 1950 Dn), Dalsveden (1925 Dn); *Säter staden v. Tennisbanan (åtm. Före 1957: Henr.); Bispberg (Ingrid Hedman, Hld); *Borlänge Humleparken (1953 Pt). B. [som föreg.] *Söderbärke Gustavsberg i rabatt (1952-57 Bj.); Norrbärke Västermoren (denna artl, Bj.), Schissh:n spars. (Bj. & Gs), Risingsbo återf. I mängd (1960 Bj.); Ludvika även i staden, d:o (Bj.); *Grangärde Sunnansjö v. herrg:n (Gs, vid. Bj.).

Tillägg 1970

G. minima. - S. *Aspeboda Vassbo plantskola (Mor.). Ö. *Rättvik Sjurberg (BJÖRKL. p. 56); *Mora Noret fr. 1950 (GRAN.), d:o +Morkarlby 1969 (id.). *V. Malung Idbäck (1970 Er.). - Allt i trädg:r; åtm. till Mora kommen fr. Vassbo (Grt).

SBT .81 1987

G minima, dvärgvårlök. Falun gymnasiets park vid Trotzg sedan många år, sedd ännu 1984; Hagag 12 i gräsmatta 1983; slänt mot Villav nära fängelset 1983; lasarettsområdet i gräsmatta 1983-84; trädgårdstomt i hörnet Svärdsjög-Vasag sedan flera år, senast 1983 (allt !). Leksand Tibble i trädgård, troligen inkommen med Hydrangea-buskar på 1940-t. Nu spridd inom tomten men ej utanför (LK). Mora Färnäs, riklig på ett gårdstun (AG).

Tillbaka