Festuca pratensis ,  ängssvingel

DALARNES FLORA 1949

Festuca pratensis Huds. (F. elatior). - KRÖNINGSSVÄRD 1830 (Liljeblad 1797).

Gammal synantrop, ± a. i kulturtr. upp till Siljan, eljest spr., i norr s. Känd fr. alla snr. S., B., Ö. norrut till Svartnäs!, Baståsen o. Dalstuga (At), Furudal (Cn), Skattungbyn (Joh., Wbm), Tallhed stn (Ag), Emådalen stn (At), Våmhus kyrkbygd (till Bäck: Ad); V om Siljan uppstig. till Läbergets fäb. (At) o. Siljansfors (LUNDBL.). Dessutom: Vänjon Finngruvan (enst. 1919, At), Myckelåsen (»s.» 1915, Vd), Johannisholm (Wdt); Älvdalen Blyberg!, Gåsvarv 1915, Ö.-Myckeläng 1911-38 (Vd); Hamra Älvho o. Lillhamra (1919 Ad) Fågelsjö stn (1946 At). V. Sälsnäs fl. till Tyfors (Bng) o. Kvarnberget! [Rämmen a.: HÅRD] ; övriga snr ej s. åtm. i kyrkbygderna t.o.m. Malung (här a. enl. Håk. o. Bron), även känd fr. Lövsjön (At), Närsen!, Sågen stn, Vansbro, Van stn etc. (At); Lima »mindre a.» (On), kyrkan!, Sörnäs!; Transtrand åtni. Sörsjön (1913 Vd). F. Särna Särnabyn 1890 (insådd 1885: KELLGR.); Idre Idrebvn i vall 1913-22!

Tillägg 1970

F. pratensis. - Uppe i norr väl numera fl. men föga beaktad (se p. 374). Fortlev. i Särnabyn (At). - Tyngsjö fl. (Er.).

Tillbaka