Equisetum variegatum ,  smalfräken

DALARNES FLORA 1949

Equisetum variegatum Schleich. (E. Tenellum, E. Reptans). — [WahlenBERG 1826?, se anm.]; Lindström 1839 (Kröningssvärd)

fl. i siluromr. o. På Siljans stränder, eljest s. (okänd i väster). S. Hedemora (1903 In de B.(:) Holmb.). B. Ludvika S. Gussjön i kalkbrott (Fd o. strandkant (Bj.). Ö. Ål Sunknäs!, Busmor!; Siljansnäs Alvik!, Fornby!, Hjulbäck (Ecs.); Leksand Österviken (id.), Tällberg o. Laknäs v. Siljan kb.); Rättvik Hökberget (Lindstr., Krön.) o.fl. kring Rättviken fr. Saluån Ecs.) till Vikarbyn o. Stumsnäs!, Backa!, Blecket!; Boda m. Ovanmyra o. Lenåsen (Gir), Boda!, [Osmundsberg (Wg), se anm.]; Orsa Holen (Bj.), »Stenberg (JoH.), Kyrkbyn (Bk: Sam. 10); Sollerö ön (JOH.) ta. Även i kalk-ängar! (jfr Sam. 10 o. 19 p. 252); Våmhus Våmåns utlopp, båda sidor (Ad); ÄIvdalen Hykjeberget (Krön.), se anm.]. F. Idre Röskåsen!, Dikesmyran!; Olån!, Hällsjövåla! (Sam. 17), Gröthån (Fld), Töfsingtjärn (Arw.).

Anm. Wg:s uppg. Synes enl. senare fynd gälla följ. art, dit den också förts (Ind.) tillika med Krön.:s; dennes beläggex. (utan lok. o. År) äro dock E. variegatum, vilken f.ö. uppges återsedd på Osmundsberget (Jsn). Bekräftelse dock önskvärd, liksom för Hykjebergel. - Tillägg: Ore »Vikängen (A)» (Sam.), Viken o. Arvet (Bj.); n. Framnäs (Rqt).

Tillägg 1960

B. *Norrbärke ovan Jättbovallen, enst. (Bj.); *Grangärde Norh:n mot Norhedsbäcken (Gs), Tomossen o. Galtryggskärren rikl. (Bj. O. Gs); Igeltjärnstäppan (Bj.). Ö. *Mora Vensnäsudden (Tj., vid. At). F. *Särna Älvros v. Älven (Ruth Björkman); Idre Fjätbodarna (N-ut) o. Fjätvallen (Bj.).

Tillägg 1970

B. Grangärde Krapplöt 2 st. (iid., Gs). F. Idre Skärbo (G. En,Bj.).

SBT .81 1987

E. variegatum, smalfräken. Leksand. Lokalen Österviken i Dalarnes flora kan preciseras: Österviken av Siljan, nedanför strandbrinken strax S om Orsand. Växer här tillsammans med E. hyema_le och hybridiserar med denna (LK).

Tillbaka