Equisetum fluviatile ,  sjöfräken

DALARNES FLORA 1949

Equisetum fluviatile L., Ehrh. (E. limosum). - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734, enl. Iter p. 254).

a. upp till 3 å 400 m, högre ta.; stund. nående fjällen (åtm. Drevfjälletl, Härjehogna!, Storvätteshogna! (högsta fyndort?), Slugusjön (Kj.), här 932 m).

Huvudf. (f. verticillatum Dött) känd fr. alla snr, f. limosum (L.) fr. de flesta; denna väl dock den vanligaste i höglandet. I Älvdalens•krpk uppges båda ta. (VEST.), fr. Hamra krpk blott f. limosum (AND. & HESS.), v. Siljansfors mest denna (LUNDBL.) liksom i Svartnäs (WIG.) o. Töfsingdalen (ARw.). - Många lok. hos SAM. 25, Lon. 38, LUNDQV. 38, O. LUNDBLAD o.a.

Tillbaka