Equisetum arvense ,  åkerfräken

DALARNES FLORA 1949

Equisetum arvense L. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734).

a. (-allest.) i lägre, ta.-spr. i högre tr. Känd fr. alla snr; åtm. i Idre fl. uppstig. på fjällen. - Mycket kulturgynnad.

Tillbaka