Empetrum nigrum  ,  kråkbär

DALARNES FLORA 1949

Empetrum nigrum L. (coll.). - LINNE 1737 (id. 1734).

allest. i fjällen o. hela höglandet, eljest a. i alla snr. - Fjällhedens, vid sidan av Betula nana, viktigaste fanerogama inslag (und. sandstensfjällen), f.ö. vanlig på myr- som fastmark, i låglandet dock helst på mossar el. tallhedar.

Fördelningen av de båda hithörande ännu blott känd i täml. grova drag:

Huvudarten (E. nigrum s.str.): åtm. upp till Siljan den ojämf. vanligaste (i Folkare h:d såvitt känt ensamrådande), även i sydväst a., först i Malung mer s. än följ., påvisad ännu i Lima (Sj.) o. Transtrand (knl. kartprick, se nedan), samt Ore v. Grundaspen (Kil.).

ssp. hermaphroditum (Lge) : ensamrådande i fjällen o. större del. av övre Dir., ännu i Malung a.; söderut t.s. (åtm. på myrmark) men funnen på många st., ända till [Norberg (Sdn) o.] Garpenberg (Sj.), ofta tills. med föreg. (Sj.). - Kartor över bägge hos ARWIDSSON i Acta Phyt. Suec. XVII (1943) p. 128; se f.ö. Bot. Not. 1935 p. 182 (o. där anförd titt.) samt SJÖRS (p. 33-35 osv.).

Tillbaka