Dryopteris carthusiana ,  skogsbräken

DALARNES FLORA 1949

Dryopteris spinulosa (0. F. Moll.) 0. K. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (jfr nedan).

a. åtm. i söder o. sydöst, ta. ännu kring Siljan, eljest spr. till (o. på?) fjällen. Antecknad i alla snr (jfr dock nedan). Norrut spr. ännu i Hamra krpk, Älvdalens krpk o. Töfsingdalen (AND. & HESS., VEST., ARw.), i Transtrand ta. (Sfn). Högsta s ä k r a lok. Grövelsjön (E. Borge) o. Tandövala!, ngt oviss Faxefjäll! (SAM. 17).

Ehuru föreg. art intill 1907 ej hölls skild, torde KRÖN. o.a. dock främst ha avsett den i låglandet vanliga D. spinulosa. Vid en revision har Sam. satt frågetecken för många (även egna) uppg. bl.a. alla fr. Transtrand o. Särna. Att döma av ovanstående nyare uppg. synes emellertid osäkerhet knappt vidlåda mer än frekvensen på fjällen. Jfr SAM. 19 p. 250.

Tillbaka