Cornus suecica ,  hönsbär

DALARNES FLORA 1949

Cornus suecica L. HISINGER 1819 (Linne 1734). - Fig. 11.

ta. i Transtrandsfjällen, annars merendels t.s. från Idre ned till Malung o. Falutrakten. S. St. Kopparberg Glamsarvet v. Nässjön (B. Nordbäck enl. Klb.); Enviken Lamborn (At). Ö. Ål Kilen (Dan. o.a.), Knippbodarna (Åhlm.), väl =Bäckebo (Bs, Wb.), n. Sätergläntan (Marianne Hasselrot enl. Fr.); Bjursås Sågmyra (Hrt enl. Klb.), Bjursens västsida (Jn o.a.); Siljansnäs Fornby (Ecs.), Tasbäck (adj. R. Thornell), Lundbjörken (Fdn) ; Leksand Noret (Wn) n. Kyrkbyn (For.), Åkerö (Ed, Ecs.), Sundsnäs (lekt. N. Sjödahl); Rättvik »efter Bodavägen» (Hl.); Ore (We) n. kyrkan (Wg o.a.)l=Prästgårdshagen; Orsa Gäsen (Ag); v. Skattungen a. (Bk m.fl.) t.ex. södra stranden n. Jogsel (Sp.), Skattungbyn!, Djurvik (\Vbm), Täktsberg (Cn) !; Sollerö Bråmåbo (Vln); Åsen!, Björka! även nere v. sjön (Fdn), Gesunda (Ld) !; kyrkoherdeboställets utskog (Vd) ; Mora n. Ryssa (Fdn) ; Östnorsbacken, trol. =»Mora» (Hm) o. »Strand» (Hng); Vällingsberget (Fdn) ; Älvdalen fl.', V.-Myckeläng (Arb., Hgl.) !, Åsen!, V om Karlsarvet, n. Bredvad (Vd), västra älvstranden [ovan Borgforsen], Granånäs (VEST.) o. »fl. ovan Trängslet till Särnagränsen» (Csn). V. Malung Hoppnäsets fäb. (Valfr. Olsson); Lima Fenningberget (Bdn); v. Tisjön innanf. Gellsön (T. Odmark); Hundfjället!; »ta. i skogar» (On); Transtrand Kastarberget n. Bergtjärn (Joh.), Gammelsäterfjället! (SAai. 17), Hemfjället'!, Storfjället, Ö. Kalven (Sng), n. Säljsätern!, Köarskärs- (Klb.), häll- o. Ejskogsfjällen! (jfr FORSSL. 11: 1 p. 111), »ta. i och närmast under björkreg.» (Sfn), »Horrmund» (Ulla Vahlgren enl. Fnd.). F. Särna Lövåssätern!, Girådalen!; Särnabyn! n. ångbåtsbryggan (Bgs.) o. S om gammelkyrkan (E. Berg), m. Särna o. Heden (LIN.) v. Hedefjorden (FoassL. I: 1 p. 76), Heden o. närmare Älvros!; Idre Brattfors!, v. Idresjön (His.) n. Häggesundet (Bgs.), Idrebyn (Bdn) fl.!, Himmeråsen (Fd), Ulandshögen!; Salfjället (ned till Grövelsjön) !; Hällsjön!, Långfjället [v. Sörsjöbäckens källsjö] (Olss.), Hågnlägret (Vtn), Töfsinghån!, Töfsingån (ELD, ARw.) o. däremellan (FORSSL. I: 1 p. 28, jfr ARw.), Slugufjäll NÖ om lapplägret (Fd). - 1 KRÖN. (30 el. 43). - T i l l ä g g: Ore Tungsen (Rqt).

Tillägg 1960

Cornus suecica. -. *B. Grangärde Granökalven i Väsman (1953 Staffan Norrman). Ö. Ore mln Dalfors o. Halgån (Siv. & Rqt). V. betr. Tisjön se SjöRs 49 (p. 98). F. Särna Brossön (1845 H. v. P.); Idre Härjehågna (1958 Sven Bäckman & G. & H. En).

Tillägg 1970

Cornus suecica. - Även utom Transtrand lokalt ± a., så längs Särnasjön (hela stranden: At), på Sollerön »fläckvis ymnig» (FÄRJE p. 13); norra Siljansstranden ej s. (se GRAN.). - Övrigt nytt: Siljansnäs Granberget, Ö. Alvik (Tgr); *Mora/Våmh. Bösjön (GRAN.); Älvdalen Storvarden (Lena Pell enl. Fe); Transtrand Grundforsen (FÄRJE).

Arten blev i Dlr. noterad före varje annan: Leksand »wid prestegården i backen twert öfver elfven» (1685 0. RUDBECK d. y.); publ. av G. En i Lychnos 1969 (p. 147). - Aconitum napellus är annars veterl. den enda, som spårats till 1600-talet (D. Fl.).

 

Tillbaka