Chamomilla suaveolens ,  gatkamomill

DALARNES FLORA 1949

Matricaria discoidea DC. (M. matricarioides, M. suaveolens). JOHANSSON 1900 (K. G. Zetterström o. A. Haglund 1885).

Ny synantrop, ± a. åtm. upp till Siljan, i övrigt mer s. (lokalt dock a.). Känd fr. alla snr utom Säfsnäs (i Rämmen dock a.: HÅRD). S. ännu kring Falun a. (jfr nedan), nordligare spr. till Svartnäs (1947 Wr), Baståsen (1948 Wr) o. Lamborn (1946 Ht); även Korså o. Lumsheden (1918 At, jfr WIG.). B. Malingsbo Nyfors (Einar Andersson) ; övriga snr ta., åtm. till Skattlösberg (Sj.), Nittkvarn o. Nyhammar stn (At); äldsta uppg. Smedjebacken (1910 Lkt, 1921 CED.), där nu a. liksom i Grängesberg (At) o. Ludvika stad (Fd). Ö. Gagnef åtm. Heden (LI), Säl (Fr.), Björka a. (Ir), Bäsna (Bn); Ål Insjöns [g:la] stn (1907 G. E. Du Rietz, 1909 Arn.'); Bjursås Sågmyra stn!; Siljansnäs Limå (1915)!;, Leksand o. Rättvik spr., fr. Djura (Pk) till Gärdsjö (1917 Fdn)! o. Glisstjärna (1917)!, jfr nedan; Bingsjö (1947 Klb.); Boda Ovanmyra (Gir); Ore Dalfors (Rqt) o.fl. till Finsthögst (Kil.) ; Orsa Kyrkbyn a. (Ag) !', äldsta uppg. O. stn (Jox.) ; Sollerö Görsjöberget (v. en kolarkoja, 1919 At); Mora o. Våmhus åtm. kring Orsasjön ej s.', först v. Mora-Noret 1901 el. 02 (Ld)'; även Fu (1909)!, Vimo stn (1934 At); Vänjan Brintbodarne (1934 At), Löderån (f.d. hpl., 1947 At); Kyrkbyn (1911 Vd,; Älvdalen Ä. stn (1934 At), Kyrkbyn o.fl. (Vd), Åsen (1919 Vd, 1934 At); Hamra Älvho stn (1919 Ad), Lillhamra stn (1946 At). V. älvbygderna t.o.m. Lima numera ta., äldsta fynd Björbo stn o. Skansbacken 1912!, Malung stn 1913!, Sörnäs (1917 On) !; f.ö. vid de flesta jvstationer (även Sågen, 1947 At); Transtrand Vörderås, V. Sälen (Sfn), »sprider sig med rasande fart» (1935 Hdn). F. Särna Ojvallberget (Iris Stenberg), Särnabyn (Gunvor Hilde); Idre Idrebyn (1934 G. Wiklund), Grövelsjögården (1947 Kj.). - 1 övre Dir. säkert långt vanligare än så.

Först sedd i Falun (Zm o.a.), där snart a. (Svb.) men annars länge t.s., omkr. sekelskiftet dock känd fr. ett 10-tal lok.' upp till Västgärde stn', Mora o. Orsa (se ovan); v. Rättvik stn först 1909 (Arn.)', i Säter först 1914 (Al.). Redan 1920 i huvudsak utbredd som ovan (dock ej i fjällsockn.; ej i Äppelbo 1919: At); den fortsatta spridningen ofullst. känd. -' WISTR. 05 el. BIRG. 10 (el. bägge).

Tillägg 1960

M. discoidea (M. matricarioides). - Nu sedd i alla snr, även *Säfsnäs (åtm. Gravendal: 1956 Bj. & Bd); a. ännu i Särnabyn (At) o. Älvdalens lågbygder (FÄRDE). - Redan på 1920-t. i Hamra v. Lillhamra, Tandsjö o. Fågelsjö (Sjöb.). Nu hunnen till så avsides platser som Ore Håven (1949 Kil.) o. Rättvik Getryggen v. Amungen (1950 Klb.), men i glesbygderna nog ännu mångenst. felande.

Tillbaka