Centaurea jacea ,  rödklint

DALARNES FLORA 1949

Centaurea jacea L. -- HARTMAN 1820 (under C. nigra) (Linne 1734).

± a. upp till siluromr. (o. ngt högre) ; i väster s. Känd fr. alla snr utom Floda, Hamra o. Särna. S. o. B. i de flesta tr. upp till Vintjärn (H. Hänsch) o. Öv.-Tänger!; på slätterna mindre a. I Grangärde uppstig. till Grängesberg (At), Forstäppan (At), Kullen!, Skallberget (Bng) o. Rämshyttan (Ad). Ö. ännu kring Siljan-Orsasjön ± a. både i kultur- o. fäbodtrakter, åt NO till Bingsjö! (även Hållberget: Msn), Dalfors (Rqt), Åssjöbo (Ingmar Karlsson), Oresjöns omgivn. (fl.) o. Skattungbyn (Joh.)!, här a. (Wbm), samt åt N till Hornberga (FRÖD. 19) o. Fryksås (Joh.); Vänjan Finn- o. Brintbodarne, Myckelåsen (Vd), Kättbosågen (Ld), Kyrkbyn (1882 Hm); Älvdalen Blyberg! (SAM. 10), Gåsvarv!, Mjågen!, V.-Myckeläng!, Åsen (talr. i en trakt)!, Gryvelåns nedre lopp (VEST.). V. Säfsnäs »a.» (Fk), Tyfors (Bng); Nås Mittsjöbo (Jns.), Sveden (At); Järna Myrbacka (Wdt); Björkbäcken (At) ; Äppelbo Sågen (gräsmatta, 1915) !; Malung M. stn (Håk.), V. Utsjö (Bmn); Lima v. vägen (LIN. Iter p. 333), Västansjö (On); Transtrand Fiskarheden (Sfn), Källan (Hdn)!, Vörderås! F. Idre Grövelsjögården 1 ex. 1947 (Kj.). - Starkt kulturgynnad (fr. början synantrop?); tyckes dock fl. inhemsk i strandsnår, kalkängar etc

C. jacea x oxylepis.

S. St. Kopparberg Åsbo med C.oxylepis. (1895 J1 [U]).

Tillägg 1960

Centaurea jacea. - B. Grangärde även Skattlösberg (Sj.). Ö. *Hamra Älvho (1 grupp 1956 At). V. Sågen stn (d:o 1959 At) =Sam:s fyndort?; *Floda Flen (Gs); Malungs kyrkbygd fl. längs älven (Sdn), Malungsfors n. kapellet (Er.).

Tillägg 1970

Centaurea jacea. - Nordl. fynd: Ö. Orsa Emådalen stn (At); Älvdalen Väsa (Fe), Digerberget v. landsv. (Bj.). V. Transtrand Åsen, Röen, Högstrand (At). F. *Särna Sörberget (1 grupp 1961 At) - därmed i alla snr. - En av Solleröns karaktärsväxter (FÄRJE). I Floda nu 3 lok. (Bj.).

 

 

Tillbaka