Carex lasiocarpa ,  trådstarr

DALARNES FLORA 1949

Carex lasiocarpa Ehrh. (C. filiformis). - LINDSTRÖM 1839.

a.(-allest.) främst i skogstr., känd fr. alla snr men i stor utsträckning steril o. förbisedd. Avtager i högsta skogslandet, dock ännu i Töfsingdalen (se ARw.); ovan skogsgränsen åtm. på Hällsjövåla! (SAM. 17). Saknas i regel v. Dalälvens, Runns o. Siljans stränder, men finnes t.ex. på Barkens (Lsm: KRÖN.). - Många sjö-lok. hos SAM. 25.

Tillbaka