Capsella bursa-pastoris ,  lomme

DALARNES FLORA 1949

Capsella bursa-pastoris (L.) Med. KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

Gammal synantrop, allest. i alla sur, nordligast v. Grövelsjön (Vtn), Foskros o. Lillf jäten!

Tillbaka