Calamagrostis purpurea ,  brunrör

DALARNES FLORA 1949

Calamagrostis purpurea Trin. (C. pliragmitoides). -- [KRÖNINGSSVÄRD 1830, se nedan] ; INDEBETOU 1879.

a. helst i högre tr. (ända till fjälls), spr. i sydöstra låglandet. Känd fr. alla snr. Ännu kring Siljan o. Väsman avgjort vanligare än C. canescens, längre ned i regel ersatt av denna. Når i sydöst åtm. till Horndal (Lr), Avesta (ymnig: IND.) o. Krylbotrakten (fl.), i söder till Nittkvarn o. Grängesberg (At), Barkens omgivn. (fl.) o. Malingsbo bruk! v. ån (Siv.).

Som nyligen visats (NYGR.), är C. purpurea genetiskt oenhetlig, uppkommen ur C. canescens el. dess hybrider. Vid korsning med den förstnämnda bildade ff. (»C. purpurea-hybrider») kunna knappast - om ej i fält - skiljas från arten (coll.). - Morfologiskt intermediära ff. mellan C. can. o. purp. synas vara ta.

Tillbaka