Bunias orientalis ,  ryssgubbe

DALARNES FLORA 1949

Bunias orientalis L. KRÖNINGSSVÄRD 1831.

Nyare synantrop, som bofast t.s. (mest på jvbankar), oftare tillf. (i vallar). S. By Morshyttan stn3! (SAM. 21)4; Folkärna Brovallen[s hpl.3]!', Krylbo! vid stn 4, Fors bruk' o. Östanfors (Lr), Nickarvet (1911)!; Avesta (Bk) tillf.?; Garpenberg Kaspersbo (1920 Lr); Hedemora åkr. kring staden a. (KRÖN.), »några ggr funnen» (Be (:)WISTR.)!, H. stn (1925 Isr.), Norrby (1944 Dn), Byal 1918! o. 1942 (Dn); Husby Smedby (CARLSS.), Kungsgården', Västerbyn 1922 (B. Westman) ; n. Borns hpl.3 19461 (At & Klb.) ; St. Skedvi Gropbo» 1918!, Fiskarbo 1927 (H. Körnings); Säter kring staden ymn. (WISTR.)!', äldsta uppg. Herråkern (An [1861]: IND.)», Bispberg2!», samt fl. ± tillf.!; St. Tuna m. Svärdsjö o. Romme (Bn); Borlänge B. stn (1932 Bn); Torsång n. byn (Bn); Vika Kyrkbyn (Hsm)!, Sundet (B. Norlin), Sandviken 1885 (Bom.); Falun ovan lokstallet (Jsn)4, Östanfors 1916 (Tj.), Stenslund 1946 (Gunnel Mattsson), »Falutrakten» (WISTR.); Sundborn Risholn!; Svärdsjö Böle» 1909 (Aul.), Österbyn2, Äg' o. Råbackens 1918 (At): Enviken Klockarnäs 1912! B. Malingsbo M. bruk' 1920 (At); Söderbärke Kyrkbyn! (CED. o.a.)'; Norrbärke Smedjebacken (Lsm (:) HARTM. 38)»; Ludvika N om staden' 1917!, n. lasarettet 1948 (Bj.), Storgårdens 1917 (Fssl.); Grangärde Björnhyttans o. Saxberget' 1917! Ö. Gagnef Gagnefsbyn, Mockfjärdsvägen »a.» (1916 Gr); Bjursås Lustebo3 1901 (Joh.); Leksand Övermo 1909 (Arn.), Akerö 1920!, Tällberg fl. 1944 (Hstr.); Rättvik (WISTR.) 3 =Utby3 o. Gärdebyn3 (1898 Mr)', Lerdal 1904!, Västgärde' 1911!'; Boda n. kyrkan (Joi.), Osmundsberget (Äsm, Gn); Orsa Kyrkbyn' (Bk); Mora (WISTR.)3, fl. 1890-t. (Skogl.), Noret (Bk) 19161!, Kråkberg 1903 (Ld), Bonäs' 1947 (Ldm.); Våmhus Höjen 1919 (Ad); Vänjan Myckelåsen' 1915 (Vd); Älvdalen Kyrkbyn' 1918!; Hamra Knoppen 1919 (Ad). V. Floda Björbo stn2 1947 (At); Malung Tällbyn 1931 (Bmn), Hole1 o. Myckelbyn2 1919 (Håk.), Mon' 1918!; Lima Bygärdet 19151 (C. Th. Mörner)-19182j, Hammarsbyn' 1916 (On) ; Transtrand Fiskarheden 1941 (Sfn), Källan , 1917-22!, Kyrkbyn 1918 (Hdn)-22! F. Särna Särnabyn 1922!; Idre Idrebyn' 1918! -' 1 ex. ' 2 ex. 3 på banvall[ar]. ' ännu 1946 (At). - T i l l ä g g: Ore Dalfors (Fln).

Tillägg 1960

Bunias orientalis. - S. By Horndals by (1959 At); Säter Slätberget (1950 Dn); Svärdsjö Åg ännu 1937 (Karin Strömberg). B. Ludvika Skuthamn enst. (1951 Bd). Ö. Gagnef Björka hpl. (1959 Pt); Leksand Östanhol 2 ex. (1952 Tr). - Vanl. långlivad.

Tillägg 1970

Bunias orientalis. - S. Hedemora Snickarbo stn (1961 At), även alltjämt v. Norrby (Dn) o. H. stn (At). B. Söderbärke Kyrkbyn nu ymn. (Nsv., Bj.). V. Malung Grönland v. Vitgarveriet (1963 Er.).

SBT .81 1987

Bunias orientalis, ryssgubbe. Falun Ingarvet 1958! Leksand ej sedd 1984 (LK).

Tillbaka