Betula pendula ,  vårtbjörk

DALARNES FLORA 1949

Betula verrucosa Ehrh. (B. pendula). - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (ss. B. alba), HARTMAN 1854.

a.(-allest.) i lägre, ta. i högre tr.; norrut mer spars., men iaktt. i alla snr. Ännu i Älvdalen ej s., i Älvd:s krpk dock ojämn (se VEST.), i Hamra s. (4 lok. hos AND. & HESS.); Transtrand.»ta.» (Sfn), m. Fulunäs o. Sörsjön! (SAM. 17); Särna o. Idre många lok., »blott i spridda ex. men särsk. vid Särna mycket storväxt», vant. ej nående högre än 500 m (KELLGREN B.N. 91 p. 184), i södra Idre »a.» (Bgs.) åtm. till Himmeråsen (1 ex., KELLGR. IX.), Ulvåsen! samt m. Hällsjön o. Foskdalen! - Talrika lok. hos AND. & BIRG. p. 344 (ni. karta).

Tillbaka