Berteroa incana ,  sandvita

DALARNES FLORA 1949

Berteroa incana (L.) DC. (Alyssum el. Farsetia inc.). - HARTMAN 1838 (P. 0. Liedström 1830-t.).

Nyare synantrop, t.s. (i många fall tillf.). S. By Kyrkbyn! (WISTR.) åtm. sedan 1896!, Norrby (1915 Jn)!, Hovnäs skola 1 ex. 1917!; Grytnäs Bengtsbo (banvall, 1880 Ind.), Månsbo (In de B.), väl =ťAvestať (Re: WISTR.); Husby Smedby 1 ex. 1915!; St. Skedni Nyberget 1902! (WISTR.); St. Tuna Frostbrunn (Sp.), Rommehed o. Alsbäck (enl. elevherb.: Fnd.); Borlänge Bergslagsbyn o. Haggården (d:o: id.), Domnarvet (d:r K. E. Hällsjö); Vika Strand (P. Carlström (:) IND., Sj.), Lönnemossa (1943 L. Norberg); St. Kopparberg Korsnäs (banvall, id.); Falun Kullen 1883 (Bom.: BIRG.), södra stn (Hsm) etc.!; Sundborn n. kyrkan 1907 (AuL.), 'Carl Larssons' (Ehr.) o.fl. i Hyttnäs (d:r P. Ranström o.a.); Svärdsjö Bengtsheden 1922 (H. Vange), Boda 1899 (Ads.)-1910 (AuL.)-42 (Hstr.), Bovik 1936 (Klb.), Linghed 1918 (At); Enviken 'Heden' i Enviksbyn (Env.). B. Söderbärke Näsbacken (1920-47 At), Norsbro (1891 S. Persson)! o.fl. i Kyrkbyn (CED.); Norrbärke Smedjebacken på sandåsen (HARTM., KRÖN., CED.) 0. bangården (At), Morgårdshammar 1912, Sandsta 1916 (Dhn); Grangärde Sunnansjö (1948 Bj.), Kyrkbyn (Fd). Ö. Bjursås Prästgården 1895 (Jn); Ål Holen 1906 (Bs); Leksand Noret (Gn o.a.) v. kyrkallen (1945 Ingegärd Pellebergs); Rättvik (S. Sahlin [1902]: WISTR.), R. stn (1936 Klb.); Boda Ovanmyra 1894 (Ands.); Orsa Kyrkbyn (1909 Bk, o.a.), Sandhed (K. Björkman), banvallen n. Orsa (NORDSTR.) =Born, massvis (Ag, At); Mora (1889 E. Mattsson), väl =Utmeland (1903 Hd); Älvdalen Kyrkbyn i komministerns trädg. (Hgl.: WISTR.), Ö.-Myckeläng!, Rot!; Mosseberg 1912 (VEST.) ; Hamra Älvho 1919 (Ad). [V. ej känd]. F. Idre Lillfjäten 1916! - Mest funnen i vallar el. gräsmattor, som bofast på vägkanter o.d. särsk. längs åsarna.

Tillägg 1960

Berteroa incana. - S. By Tommesbo v. åsen rikl. (1959 At). B. *Ludvika Hillänget i sandtag (1958 Bj.).

Tillägg 1970

Berteroa incana. - B. Söderbärke Vad fl. ymnig (Bj., Nsv.); Grangärde Sunnansjö redan 1900 (Sven Broberg enl. Br), jfr D. Fl.

SBT .81 1987

Berteroa incana, sandvita. Svärdsjö Bodvik, vägkant. riklig 1976! St. Tuna Rommeholmen 1981 (BO). Leksand Noret vid vägskiljet gamla Hjortnäsvägen Käringberget, vägkant 1947-84; Karlsarvet, vägbron vid Östervikens S-spets 1983-84 (båda LK).

Tillbaka