Alnus incana ,  gråal

DALARNES FLORA 1949

Alnus incana (L.) Moench. - BERGMAN 1822 (Linne 1734).

allest. i alla snr, i sydöst ända till Tyttbo!, i norr till Töfsingtjärn (ARw.) o. Öv. Hågådalen! Uppstig. i björkreg. på Nipfjället o. Hällsjövåla! (SAM. 17) o. Grövelsjöfjället! - Jämte björken det allmännaste lövträdet i Dlr., överallt rikligare än klibbalen.

f. lobata Larss.: St. Kopparberg Skuggarvet, 1 ex. (B. Zetterström: WISTR.); Ludvika Norrvik v. en skogsväg, 1 ex. (G. Norrgo enl. Fd) - 'Nyhotten' (Gs); Nås Sälsriset v. Knästen (Jns.), Hästa fäb. 1 ex., sedan flyttat till trädg. i Skansbacken (Dopp Olof Larsson: J. AHLGREN i Skv.T. 1905 p. 150 (»v. laciniata Call.»); FORSSL. II:7 p. 30; nu 3 ex.: Åhlm.). Dessutom [vild?] i Sollerö Häradsarvet, 1 träd (id.).

Av övriga ff. uppges v. microconus för Älvdalen (VEST.) etc.

Tillägg 1960

A. incana. - Betr. By se ovan. - »f. lobata» i Dlr. heterogen, av HYLANDER (1957b) uppdelad : f. falunensis Hyl. (Skuggarvet), f. dalecarlica Hyl. (Skansbacken), f. semipinnata Hyl. (Sollerö). Bilder av alla 3 (l.c., PI. XVIIXIX).

Tillägg 1970

A. incana, *f. lobata Larss.: Hedemora Jälkarberget (1969 Dn, vid. Hyl.). - *f. laciniata Loud.: Lima Åkra, 1 mindre träd (1969 Fe, vid. Hyl.). - f. semipinnata Hyl.: företedd fr. Sollerö Björka fäb. (Fe), trol. samma träd som i »Häradsarvet» (D. Fl.); sagda fäb. tillhöra delvis denna by (Fe).

SBT .81 1987

Alnus incana, gråal. Flikbladig form vid Ore Gåsberget, 2 träd samt talrika ungplantor (RL). Av de former som avbildats av Hylander (1957) påminner formen vid Gåsberget (fig 5) mest om f. laciniata (Hylander 1957 plansch XV). En snarlik form är anträffad så nära som vid Voxna i Hälsingland (plansch XIV).

Tillbaka