Alchemilla vulgaris ,  daggkåpor

DALARNES FLORA 1949

A n m. För övriga Alchemilla blir framställningen ngt mer summarisk än för andra släkten, detta med hänvisning till SAMUELSSONS eget stora arbete (1943) o. kartorna i detta. Då materialet är ofullständigt betr.de flesta platser han ej själv besökt, bli frekvensuppg. delvis täml. vaga. Också äro de flesta arterna, ss. starkt kulturgynnade, mycket rörliga o. uppdyka ständigt på nya lok., varför långa uppräkningar må anses onödiga. Antalet kända lok. (enl. SAM. l.e.), som här återges, grundas blott på sedda herb.-ex. o. hans egna fynd. Tilläggas en del anteckn. av andra (främst Ad, At, Jn), blir det säkra lokalantalet för flera arter långt större. - Lokaluppg. för de allmännare finnas till stort antal i den äldre speciallitteraturen (WESTERL. 07 O. 11, LINDE. 09, dessutom SAM. 10 o. 17).

Tillbaka