Agrostis stolonifera ,  krypven

DALARNES FLORA 1949

Agrostis stolonifera L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1843.

ta. kring Dalälven o. närligg. sjöar t.o.m. Orsasjön; eljest spr.(-t.s.) mest i huvuddalstråken, ej nående fjällen. S. hela älv- o. slättbygden, även Runns stränder, ej s.; uppstig. t.ex. till Vikmanshyttan o. Bispberg! Övriga lok.: By »ta.» (Slv.), Valla!; Garpenberg Gruvsjön (Lr); Husby Långsbyn!, Långshyttan!; St. Skedvi St. Klingsbo!; Ryggen!; Säter Gessån!; Silvberg »ta.» (Ads.), Rusgården!, Ö. Silvberg!, Grängshammar (At); Vika Hagelsnäs!; Aspeboda Vassbo!, Storgården (At); St. Kopparberg L. Vällan!, kring Varpan fl.!; Sundborn Backa!; Svärdsjö Gårdvik (Ehr.), Borgärdet, Kyrkbyn (Aul.), Äg v. bruksdammen (At), o. ån (Wr); Enviken Öv.-Tänger (Ehr.). B. Malingsbo M. bruk (v. åns utflöde, At) ; Söder- o. Norrbärke fl. kring Barken; även Billsjö resp. Snöån etc. (At); Ludvika fl. kring Väsman; Östansbo (Bng), Klenshyttan (At); Grangärde Sunnansjö brygga, Kyrkbyn (At), Uvbergen (Fd); Skattlösberg (Sj.). Ö. kring Dalälven-Siljan-Orsasjön ± a. I övrigt: Äl Tällberg!; Bjursås Lustebo!; Leksand Opplimen!, Sjugare!, Bergsäng!; Rättvik Bjutjärn (Sj.); Boda Sinksjön!, Bysjön!, N. Ockran!; Ore Sunnanhed!; Orsa Mell. Djurberga (Bk), Tylda (Ag); Vänjan Vans nordända (At) ; Älvdalen Ö.-Myckeläng!, Åsen! V. längs Västerdalälven spr. ända till Fulunäs!; Äppelbo dock s.(?): Granån (At). Även i Nås Lindesnäs! F. Särna Särnabyn!; Idre Idrebyn!, Foskros! - 0: Avesta?, Hamra, Säfsnäs? - Täml. kulturgynnad.

Det mesta gäller stränder o. avser säkert den vanliga inhemska formen (v. prorepens Koch). Följ. art, som förut ej hållits skild, bör kanske misstänkas i enst. fall (Ryggen?, Lindesnäs? etc.). - Mera dubiösa: Gustafs Mossby (SERN.); Ore Arvet (SAM. 10, ej i Sam:s katalog); Floda »urskogen» (FORSSL. 24).

A. stolonifera X tenuis.

S. By s:n (1908 M. Sonden [R], det. T. Vestergren). - Annars?

Tillägg 1970

Agrostis stolonifera. - Nordl. fynd: Moral Våmh. Kräckelbäcken (Grt); *Hamra Älvbo v. Ore älv (Sj.).

Tillbaka