Achillea ptarmica ,  nysört

DALARNES FLORA 1949

Achillea ptarmica L. - WAHLENBERG 1826.

Äldre synantrop(?), delvis neofyt; mestadels a.(-ta.), uppe i norr mera s. Känd fr. alla snr; ännu i Hamra fl. till Fågelsjö (AND. & HESS.), i Älvdalens krpk s. (3 lok. hos VEST.), i Transtrand fl. till Horrmund (At) o. Norrsjön! F. Särna Öjvallberget (Iris Stenberg); Särnabyn (före 1909, Sne), S. stn (Bck); Idre Ned. Byggningen!, Idrebyn!, Gammelsätern!, Lillfjäten!; Flötningen (Prs.); Grövelsjögården (1 ex. 1947 Kj.).

Att döma av de äldsta uppg. (WG, KRÖN.) möjl. inhemsk längs nedre Dalälven; på naturliga strandlok. dock s. I huvudsak knuten till kulturella lok. o. mest spridd ni. vallodlingen. Hade 1843 nått Falun (KRÖN.), men ännu 1900 blott enstaka lok. i siluromr. (Jox.). Äldsta fynd i väster: »Floda v. Dalelfvens strand» (Kd), därnäst Skålmo 1882 (Hm); i Rämmen 1859 men ej 1852 (LARSS.).

Tillägg 1960

Achillea ptarmica. - V. Transtrand Sörsjön v. 'Byvallen' redan 1845 (H. v. P.), nu även S. stn (At). F. Särnabyn nu fl. (At).

Tillägg 1970

Achillea ptarmica. - F. Särna Sörberget o. Byggevallen (At). - Jfr även p. 374.

Tillbaka