Hösten 2017

Mykologiska föreningen Skogsriskan har planerat följande program

Mån  28/8 och mån 11/9 kl 15.30-17.30 - svampbyrå vid Geislerska parken ned mot Holmgatan
(Liten utställning; Ta med din svamp för bestämning; Svampinfo)


Lör  2/9 kl 11.00-15.00 - medverkar vid Skogens dag i Rankhyttan.
 (Utställning; svampinfo)


Sön  3/9 kl 11.00-15.00 - medverkar vid Tuna höstmarknad hos Sahlins struts.
 (Utställning; svampinfo)


Lör  9/9 kl 10.00- ca 12.30 - svamputflykt vid Oberget mellan Ornäs och Tomnäs.
Samling vid Haganäs västra parkering.

Inventeringar i skog och på ängsmarker med hänsyn till "svampväder" och med kort varsel.

Medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta i kartläggningen av k-skogarna inom Gyllbergens Skogsrike.

Kontaktperson: Anders Janols tel: 070-651 92 13